Wednesday, June 1, 2022

Urbanisme completa la revegetació de l'entorn de la plaça Ciutat de Bruges i la plaça del Mercat

Sandra Gómez avança que la plantació d'aquests últims exemplars en la plaça Ciutat de Bruges es completa pocs dies abans de que finalitzen les obres de reurbanització de l'entorn

Aquesta setmana s'ha completat la plantació de la vegetació de les jardineres de la plaça Ciutat de Bruges, que estava prevista per a coincidir amb l'última fase de les obres de reurbanització de l'entorn. Aquesta acció se suma a la revegetació de les places Ciutat de Bruges i del Mercat, un total de cinquanta-cinc nous arbres de fins a huit espècies diferents. La suma dels nous exemplars i els existents ascendeix a més de setanta espècimens. “S'acosta el final d'obres d'un dels entorns més importants de la nostra ciutat i que ha transformat aquest àmbit en una zona molt més amable i saludable, contribuint a millorar la qualitat ambiental de València i a dignificar un enclavament tan important per als valencians i valencianes” ha declarat Sandra Gómez, responsable de l'àrea d'urbanisme.

Una vegada finalitzats els treballs de plantació de les díhuit palmeres situades en la plaça Ciutat de Bruges, s'ha procedit a la revegetació de les seues jardineres, que completen la base de les palmeres amb plantes de les següents espècies: limonium, agapant blau i blanc, cinerària grisa, bulbine groc, vinca i margarides.

Aquesta base està composta per tres composicions de diferents espècies per a donar varietat i color a les jardineres de la plaça i compta amb una base entapissant de flors més xicotetes i dues espècies diferents de plantes més altes, que es mantindran verdes tot l'any.

Les persones que visiten l'entorn de les places de Ciutat de Bruges i del Mercat, ja poden veure les pereres de flor situades al carrer Palafox i als carrers Boatella i Maria Cristina; els exemplars de sòfora i la jacaranda situats en l'entrada aquest de la plaça del Mercat; els exemplars de pal-meres que se situen en diverses zones de l'àmbit, entre elles les entrades a la plaça del Mercat des del carrer Bolleria i l'entrada pel carrer Maria Cristina, que es complementarà amb exemplars de sòfora i morera sense fruit. En la façana del Mercat Central s'hi han plantat sis tarongers i enfront d'aquesta, exemplars de sòfores.

En la zona noble de la plaça del Mercat en la qual es concentren edificis tan emblemàtics com la Llotja de la Seda, l'església Sant Joan del Mercat i la nova graderia que recupera l'espai d'entrada a les Covetes de Sant Joan, s'han plantat tres palmeres situades estratègicament per a no entorpir les vistes a les façanes d'aquests béns patrimonials. Finalment, en el nou espai de tro-bada que s'ha creat amb el nou projecte situat entre la plaça del Mercat i la plaça Ciutat de Bru-ges, al carrer Vell de la Palla, s'ha plantat un exemplar de palmera.

La vegetació seleccionada per al disseny de l'entorn vol donar continuïtat i uniformitat a la vege-tació existent en l'àmbit i té en compte l'adaptació de les noves espècies. “Les noves plantacions responen a diversos criteris, entre ells la millora de la qualitat ambiental de l'entorn i la petició ciutadana per a augmentar les zones verdes de l'àmbit, amb això en ment s'han plantat cinquan-ta-cinc arbres de fins a huit espècies diferents, que inclouen sòfores, jacarandes, pereres de flor, moreres, palmeres i tarongers”, ha declarat la vicealcaldessa.Cercador
Enllaços
Síguenos en TwitterSíguenos en Twitter
Socialistes ValenciansSocialistes Valencians
PSOEPSOE