Tuesday, July 26, 2022

Les noves directrius del sector del Grau culminen l'Albereda en un gran delta verd

Sandra Gómez assegura que el desenvolupament del Grau afavorirà la construcció d'habitatge públic i la instal·lació d’empreses d'alt valor afegit

La Regidoria de Desenvolupament i Renovació Urbana ha iniciat el procediment per a modificar el planejament del sector del Grau i establir els nous criteris urbanístics per al seu desenvolupament que va presentar la vicealcaldessa de València, Sandra Gómez. D'aquesta manera, les noves directrius recullen, entre altres qüestions, “l'eliminació del circuit de Fórmula 1, la supressió d'edificacions en la prolongació de l'Albereda o l'increment del pes terciari per a afavorir la implantació d'empreses i activitats d'alt valor afegit que generen sinergies amb l'ecosistema innovador de la Marina”.
La vicealcaldessa ha explicat que aquests canvis suposen un pas cap avant molt important per a desembossar una de les zones més importants de la ciutat. “De ser un barri llastrat i marcat pel Partit Popular amb el circuit de la F1 es convertirà en un barri referent en la renaturalització”. “Ja hem renunciat a l'antiga petjada i donarem continuïtat al Riu Túria amb l'objectiu que l'Albereda culmine en un gran delta verda”, ha emfatitzat.
Segons ha explicat, aquest document posa l'accent en “la necessitat de modificar el planejament actual del sector per a adaptar-lo als objectius de l'Agenda Urbana 2030 sobre el desenvolupament de ciutats més inclusives, resilients i sostenibles així com la implantació del nou urbanisme post-Covid que done resposta a les noves necessitats públiques i privades que ha posat de manifest la crisi sanitària”.
Per a això, ha precisat que es proposa resoldre la ubicació de la subestació elèctrica així com els problemes hidràulics existents en la zona mitjançant la reconsideració dels canals del Delta i la cerca d'un nou emplaçament més adequat per al depòsit de tempestes. Igualment, ha destacat que contempla “reubicar les edificacions previstes en la prolongació de l'Albereda per a permetre la creació d'un vertader Delta Verd al costat de l'antic llit del riu Túria”. Així, ha concretat que es defineix aquest nou espai lliure com a “xarxa primària estructural per als vianants, que podria convertir-se en un circuit biosaludable”.
“Entre les directrius s'incideix també en què les tipologies edificatòries eliminen les superfícies d'espais lliures d'ús privat i, en el seu lloc, introduïsquen espais terciaris que permeten la implantació del comerç de proximitat en planta baixa”, ha apuntat. Igualment, ha remarcat que es fomenta la mescla d'usos perquè les empreses “es puguen instal·lar en les plantes superiors”.
Alt valor afegit
En aquest sentit, la vicealcaldessa ha explicat que es “augmenta el pes dels usos terciaris en l'edificabilitat prevista per a afavorir la implantació d'empreses i activitats d'alt valor afegit que permeten establir sinergies amb l'ecosistema de la Marina, creant ocupació qualificada que ajude la ciutat a retindre i atraure talent”.

“Un altre dels canvis que planteja la modificació de planejament és establir reserves de sòl dotacional públic que permeten la construcció addicional d'equipaments dotacionals residencials amb l'objectiu d'incrementar l'oferta d'habitatges de protecció pública en règim de lloguer per a determinats col·lectius més enllà de l'estricta reserva prevista pel planejament actual”, ha exposat Sandra Gómez.
Finalment, ha indicat que es mantenen la resta de previsions relatives a l'edificabilitat i aprofitament així com les càrregues addicionals previstes en el planejament actual que siguen compatibles amb les noves directrius. La moció que s'emportarà a la Comissió d’Urbanisme del pròxim dilluns, a més, insisteix en el manteniment de la gestió directa del sector per part de l'empresa municipal AUMSA en considerar-la la forma més adequada. Així, s'encarrega a AUMSA que redacte una nova alternativa tècnica que contemple un document de planejament adaptat a les noves directrius i consideracions i un projecte d'urbanització modificat i adaptat a les noves necessitats.Cercador
Enllaços
Síguenos en TwitterSíguenos en Twitter
Socialistes ValenciansSocialistes Valencians
PSOEPSOE