ESPORTS
Monday, June 25, 2018

L’Ajuntament obri la convocatòria d’ajudes destinades a projectes esportius

L'import total de les subvencions és d'un milió i mig d'euros

La Regidoria d'Esports de l'Ajuntament de València ha posat en marxa la convocatòria de subvencions per concurrència competitiva destinades a projectes esportius desenvolupats en la temporada 2017-2018, per un import total d'1.580.000 euros. Les ajudes estan dirigides a entitats sense ànim de lucre de la ciutat de València i, per primera vegada, es contemplen per al suport a la celebració d'esdeveniments esportius realitzats a la ciutat.

Les entitats interessades a sol·licitar-les hauran de presentar les seues candidatures a través de la seu electrònica de l'organisme municipal, en el termini d'un mes a partir de l'endemà a la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província (BOP). Així doncs, el termini de presentació de sol·licituds s'inicia hui, divendres, i finalitza el dilluns 23 de juliol (tots dos inclusius).

L'objecte d'estes ajudes és donar suport a tota aquella pràctica esportiva que fomente l'aprenentatge i la difusió de valors esportius i educatius, així com la participació en competicions oficials i l'organització d'esdeveniments esportius en el municipi. L'import íntegre pressupostat, 1.580.000 euros, contempla un total de 300.000 euros per a esport escolar, 200.000 euros en el cas dels projectes d'esport per a tots, 700.000 euros per a l'organització de competicions oficials i 380.000 euros per a esdeveniments esportius.

Els projectes presentats hauran d'acollir-se als períodes de realització de la temporada esportiva 2017-2018 (iniciats a partir de l'1 de setembre de 2017 i finalitzats abans del 31 d'agost de 2018), o bé, a l'anualitat esportiva de 2018 (iniciats a partir de l'1 de gener i finalitzats abans del 31 de desembre de 2018), esta última serà l'única disponible per a la sol·licitud de l'ajuda per a esdeveniments esportius.

En este sentit, l'àmbit d'actuació de la convocatòria contempla subvencions per a iniciatives dirigides a la població menor de 18 anys (esport escolar); projectes esportius dirigits a població adulta (majors de 18 anys), amb especial atenció a aquells que integren col·lectius de protecció social preferent (esport per a tots); participació en competicions d'alt nivell, així com a proves inferiors per part de clubs esportius (esports de competició oficial); i, finalment, l'organització d'esdeveniments esportius realitzats en la via pública amb una durada màxima de set dies (esdeveniments).

A fi d'ajudar a les entitats i persones interessades en estes ajudes se celebraran dues jornades informatives els pròxims dilluns 25 de juny a les 11.30 hores i dimecres 4 de juliol a les 18:30 hores en el saló de conferències del Complex Esportiu i Cultural La Petxina. Les xarrades tenen per objecte informar detalladament sobre el contingut, requisits i novetats de la nova convocatòria, la correcta presentació de la sol·licitud i la seua documentació d'acompanyament, l'evitació d'errors i la resolució de qualsevol possible dubte plantejat.

«Per primera vegada es considerarà la realització d'esdeveniments esportius celebrats en la ciutat de València com a motiu de subvenció. Volem col·laborar en l'enfortiment del teixit associatiu esportiu de València sense el qual no seria possible aconseguir el nostre principal objectiu d'esport per a tots», ha exposat Maite Girau, regidora de Sanitat, Salut i Esports.

Per poder aspirar a l'obtenció de qualsevol de les ajudes és necessari estar constituït com a associació o entitat sense ànim de lucre i tenir activitat en el municipi de València. A més, s'hauran de complir una sèrie de requisits bàsics com trobar-se al corrent del pagament de les obligacions fiscals o, en el cas d'entitats que presenten projectes de competició oficial, estar inscrites en la federació corresponent.

Entre la documentació que s'ha d'incloure junt a la sol·licitud, els aspirants han de presentar un pressupost general de l'entitat formalment aprovat per a l'anualitat de 2018, així com copia dels estatuts i justificació de la seua inscripció en el registre públic corresponent. Així mateix, s'haurà d'adjuntar documentació específica per a cadascun dels supòsits de les ajudes que es reflectixen en les bases.

Una vegada transcorregut el termini de presentació, una comissió de valoració avaluarà els projectes. La determinació de la puntuació obtinguda serà la que fixe la quantia de la subvenció final que rebrà el projecte seleccionat, sempre que l'import econòmic sol·licitat no excedisca del muntant calculat.
Cercador
Enllaços
Síguenos en TwitterSíguenos en Twitter
Socialistes ValenciansSocialistes Valencians
PSOEPSOE