Saturday, December 12, 2020

L'AJUNTAMENT JA COMPTA AMB L'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEFINITIVA DEL PLANEJAMENT DE TABACALERA

La vicealcaldessa ressalta que “l'equip de govern municipal treballa per a revertir esta operació i reposar part de l'espoli que va suposar”

La modificació del planejament de Tabacalera proposada per l'Ajuntament ha sigut aprovada hui per la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Generalitat. I amb este acord “es dona compliment a la sentència del Tribunal Suprem que va encarregar al Servici de Planejament redactar i tramitar un nou instrument de planejament per a l'àmbit afectat, i a més l'Ajuntament no haurà de desemborsar 45 milions d'euros”, tal com ha celebrat la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament i Renovació Urbana, Sandra Gómez, després de conéixer la decisió de l'òrgan territorial.

Sandra Gómez ha valorat que amb esta mesura es “tanca un problema que va generar l la mangarrufa urbanística que es remunta a 2007” i ha explicat que “gràcies a l'anterior corporació es van iniciar els enderrocaments de les naus laterals i posteriors del conjunt històric modernista de Tabacalera de 1909”. “Per fi, revertirem esta operació i a reposarem part de l'espoli que va suposar”, ha reivindicat.

De fet, ha anunciat que l'any que ve Urbanisme encarregarà el projecte bàsic de reconstrucció dels edificis laterals amb façana als carrers Naturalista Rafael Cisternes i Naturalista Arévalo Baca, que comptarà amb una partida pressupostària d'uns 50.000 euros. El projecte preveu reproduir els edificis originals i es destinaran a dotacions públiques i a l'ampliació de les actuals dependències municipals. Quant a la parcel·la que dona al carrer Misser Mascó, s'habilitarà una zona verda.

SENTÈNCIA DE TABACALERA

El Ple municipal de 25 de maig de 2017 va acordar per unanimitat encarregar al Servici de Planejament redactar i tramitar un nou instrument de planejament per a l'àmbit afectat. Una vegada desestimat per Sentència del Tribunal Suprem d'1 de febrer de 2017 el recurs de cassació interposat per “Immobiliària Guadalmedina, S. a.”, va esdevindre en ferma la sentència que declarava la nul·litat de la modificació del PGOU de València en l'àmbit conegut com a “Tabacalera”, així com del conveni urbanístic previ.

La conseqüència immediata va ser que les edificacions rehabilitades integralment o construïdes de nova planta a l'empara de projectes autoritzats sota la vigència de la modificació del PGOU anul·lada, quedaven fora d'ordenació.

D'altra banda, declarat nul el conveni urbanístic en virtut del qual l'Ajuntament de València va adquirir la titularitat de l'actual complex de Tabacalera, i la mercantil Guadalmedina S.A. va adquirir la finca situada en plaça Amèrica, així com l'edificabilitat corresponent en Misser Mascó, hauria retornat el complex administratiu de l'Ajuntament a mans privades, la qual cosa obligaria a expropiar-lo per a mantindre el seu actual ús.

El Ple municipal de 25 de maig de 2017, va considerar necessari tramitar una modificació de planejament per a recuperar de l'ús d'equipament públic administratiu-institucional de l'edifici de l'Antiga Fàbrica de Tabacs. Igualment, va establir l'eliminació de l'edificabilitat privada de la parcel·la amb façana al carrer Misser Mascó, traslladant l'edificabilitat a un altre punt de la ciutat amb valor urbanístic similar, a fi de destinar esta parcel·la a usos dotacionals públics.

També va aprovar la recuperació de l'ús residencial dels edificis construïts al carrer Misser Mascó 42 i l'Avinguda Navarro Reverter 17, en nom de la seguretat jurídica i en garantia dels drets dels propietaris dels habitatges. A més, va possibilitar la reconstrucció de les naus laterals de l'edifici de l'Antiga Fàbrica de Tabacs amb façana als carrers Naturalista Rafael Cisternes i Naturalista Arévalo Baca.

Tot això, ha recordat Gómez, “hauria suposat un desemborsament per a l'Ajuntament del voltant de 45 milions d'euros”. “Per a aconseguir estos objectius i sota el prisma de la generació de recursos que permeten a l'Administració la gestió necessària sense desemborsaments econòmics”, ha precisat que la modificació de planejament que hui ha aprovat la Comissió Territorial d'Urbanisme “trasllada l'edificabilitat de la parcel·la de Misser Mascó a la parcel·la triangular que dona al carrers Penya-Roja i Ríu Escalona i al carrer 3 d'abril de 1979”.Cercador
Enllaços
Síguenos en TwitterSíguenos en Twitter
Socialistes ValenciansSocialistes Valencians
PSOEPSOE