EDUCACIÓ
Tuesday, June 19, 2018

El Consell Escolar aprova un total de sis intervencions del Pla Edificant

Als centres CEIP Luis de Santángel, CEIP Ausias March, CEIP Ciutat Artista Faller, CEIP Bartolomé Cossío, CEIP Castellar-l’Oliveral, i CEIP Eliseo Vidal

El Consell Escolar Municipal ha aprovat el pla de l'Ajuntament i la Generalitat per a la construcció, reforma i millora de 6 centres educatius de la ciutat, actuacions que estan incloses en l'anomenat Pla Edificant. L'Ajuntament s'encarregarà de portar endavant les obres, la qual cosa permetrà agilitar els tràmits per a la posada en marxa d'estes noves infraestructures educatives.

En la reunió ordinària del Consell Escolar Municipal s'han presentat els informes de 6 consells escolars dels centres educatius en els quals es realitzaran intervencions menors, una vegada autoritzada l'actuació. Açò permetrà iniciar els tràmits immediatament, seguint tots els processos administratius. L'Ajuntament s'encarregarà de la contractació, construcció, direcció i certificació de l'obra, i la Conselleria d'Educació es farà càrrec del cost econòmic de les infraestructures educatives. Les actuacions s'efectuaran en els centres CEIP Luis de Santángel, CEIP Ausias March, CEIP Ciutat Artista Faller, CEIP Bartolomé Cossío, CEIP Castellar-l’Oliveral, i CEIP Eliseo Vidal.

El procés establit en el Pla Edificant consta de tres fases. Primer, Ajuntament i Generalitat consensuaran les prioritats d'intervenció, és a dir seleccionaran els centres que segons els seus informes són prioritaris per a ser rehabilitats. En segon lloc, s'informa al Consell Escolar de quins són els centres seleccionats i se'ls sol·licita un informe amb les necessitats d'intervenció de cadascun.

Les obres a escometre difereixen en cada centre. En el CEIP Luis Santangel s'escometrà l'evacuació de les aigües pluvials del porxo, col·locant canalons i connectant-los a la xarxa de sanejament existent. Així mateix, se substituiran els jocs infantils d'exteriors, i es procedirà a l'ancoratge i reparació de la tanca que delimita la parcel·la escolar amb l'IES confrontant. També es realitzaran diverses reparacions en la instal·lació elèctrica, i es retirarà el dipòsit de gas propà.

En el CEIP Ausias March es procedirà a la reparació de l'escala d'evacuació exterior, actualment inutilitzada, així com a l'ancoratge de les persianes exteriors per a evitar accidents. També es preveu reparar les escletxes i escantells de les façanes laterals, la part superior de la tanca exterior, les filtracions de coberta, i les juntes de dilatació i juntes perimetrals.

En el CEIP Bartolomé Cossío es substituirà la coberta de fibrociment del gimnàs, i s'escometrà la reparació de la pista esportiva i el paviment del pati deteriorat. Per la seua banda, en el CEIP Ciutat Artista Faller es transformarà l'habitatge del conserge –que ja no està en ús- en un nou menjador. També es procedirà a la substitució de la fusteria d'acer existent, en la façana sud-est de l'edifici, per una nova fusteria d'alumini, al costat d'una intervenció en els patis exteriors, que permetrà reparar els paviments i millorar l'evacuació d'aigües amb una nova instal·lació de sanejament.

Finalment, en el CEIP Castellar-l’Oliveral es repararà la pista esportiva exterior i s'introduiran millores en el gimnàs, a més de procedir a la renovació del nucli de condícies d'infantil per a adaptar-ho a l'alumnat de quatre i cinc anys, i s'instal·larà una protecció en l'escala.Cercador
Enllaços
Síguenos en TwitterSíguenos en Twitter
Socialistes ValenciansSocialistes Valencians
PSOEPSOE